Priser, behandlingsplaner og refusjoner

Før behandlingen starter setter vi opp en skriftlig behandlingsplan med kostnadsoverslag basert på informasjon fra røntgenbilder, gipsmodeller og fotos. På dette stadiet avgjøres også refusjonsprosenten. Egenandelen for behandlingen betales underveis.

BEHANDLINGPRIS
Undersøkelse hos spesialistkr 940
Tannrøntgenbildekr 55
OPGkr 450
CEPHkr 610
Innledende behandlingkr 10 000 - 18 000
BEHANDLING MED FAST APPARATUR
Behandling i en kjevekr 16 000 - 24 000
Behandling i begge kjeverkr 24 000 - 38 000

Refusjon fra det offentlige

Ut i fra behandlingsbehov yter HELFO fra 0 – 100% refusjon av offentlig takst. Ved klart behandlingsbehov dekkes 40%, og ved  stort behandlingsbehov dekkes 75% av offentlig takst.  I tillegg gis det søskenmoderasjon fra og med barn nummer to. Våre honorarer ligger 20% over offentlig takst.

Behandlingen må starte senest det året barnet fyller 20 år for at refusjon skal kunne gis.

Alle våre pasienter får kostnadsoverslag med informasjon om den aktuelle trygderefusjon. Ved eventuelle uklarheter om prisene, vær vennlig å ta kontakt med oss.