BEHANDLING HOS KJEVEORTOPED

Før behandlingen starter tar vi bilder og røntgenbilder av hode og kjeve, samt avtrykk av tennene. Dette danner grunnlaget for en grundig analyse av tannstillingen og planlegging av arbeidet som skal gjøres. Tennene blir undersøkt, og videre utviklingsgrad vurdert. Dessuten vurderes leppeprofil og utseende generelt. Kjeveortopeden legger så frem forslag til behandling, og diskuterer dette med pasient og foresatte.

Behandlingstiden er fra 1 – 3 år

Selve tannreguleringen kan ta 1 til 3 år, og prisen for behandlingen varierer fra kr 10 000 – 38 000. Enklere behandlinger kan bli rimeligere. Blir det derimot ekstra mye arbeid og stort forbruk av kostbar apparatur, vil omkostningene øke.

 

Hvem kan få behandling

Kjeveortopedisk behandling gjennomføres i de fleste tilfeller hos barn og unge hvor de blivende tenner er i frembrudd og kjeven fortsatt vokser. Vanligvis henviser allmenntannlegen til kjeveortoped når det er behov for vurdering.

Kjeveortopedisk behandling gjøres også på voksne.

Ulike typer tannregulering

Det er i hovedsak to type reguleringsapparatur. Disse er;

  • Fast apparatur der en reguleringsstreng festes til tennene ved hjelp av limte klosser (brackets) på tennenes utside.
  • Avtakbar apparatur som består av ”plater” man kan ta på og av selv.

Nødvendig med god munnhygiene

Dårlig renhold av tennene og apparatur som stadig løsner, kan forlenge og fordyre behandlingen. Det må betales for forsømte timer, – uten trygderefusjon.

God munnhygiene er absolutt nødvendig. Fluorskylling hver kveld er nødvendig for å unngå hull i tennene. Vi gir instruksjon i riktig renhold. Det er veldig viktig at enhver instruks blir fulgt nøye opp. Strikker og bøyler er “motoren” som flytter tennene i riktig retning og MÅ brukes så mye som tannlegen har bestemt.

Tilskudd i forbindelse med behandling

Tilskudd fås dersom behandlingen starter senest det året barnet fyller 20 år. Voksne kan få støtte i spesielle tilfeller. Pasienten får henvisningsskjema fra allmenntannlegen. Størrelsen på refusjonen bestemmes av hvor alvorlig bittfeilen er, og av om søsken har hatt tannregulering (søskenmoderasjon).

Vårt honorar ligger 10 % over HELFOs takster.

Reiseutgifter refunderes for reisevei over 10 km dersom det sendes reiseregningsskjema til Pasientreiser.

Når behandlingen er avsluttet

Etter at selve tannreguleringen er over, må tennene holdes på plass med en tynn metalltråd som limes på baksiden av tennene, i underkjeven, eller i begge kjever. Det er også vanlig med en plate i overkjeven.

RÅD FOR ET GODT BEHANDLINGSRESULTAT

Råd som sikrere en god behandling.

TANNSLITASJE KOMMER SNIKENDE

Råd til hvordan du kan forebygge tannslitasje.

GOD MUNNHYGIENE ER VIKTIG!

Råd til god tannhygiene under behandlingen.

Har du spørsmål som gjelder behandlingen – vennligst kontakt oss.